Laserobaria 2.0_S

Urządzenie terapeutyczne wielofunkcyjne LASEROBARIA 2.0_S

Główne cechy i zalety urządzenia terapeutycznego wielofunkcyjnego LASEROBARIA 2.0_S
● Terapia skojarzona z zastosowaniem tlenu, ozonu, pola magnetycznego i światła
● Mobilność dzięki niewielkim gabarytom i niedużej masie
● Konkurencyjna cena

LASEROBARIA 2.0_S to autorski wynalazek prof. Aleksandra Sieronia, Laserobaria 2.0_S skonstruowany i produkowany przez firmę INVENTMED Sp. z o.o. Urządzenie zwiększa szansę  wyleczenia pacjentów z ranami przewlekłymi  kończyn spowodowanych cukrzycą pod postacią tzw. stopy cukrzycowej, ranami  pochodzenia  tętniczego – miażdżycy i żylnego – zespołu zakrzepowo- zatorowego oraz odleżyn. W istotny sposób może wpłynąć na zmniejszenie spowodowanego  tymi schorzeniami ryzyka amputacji kończyn. Przydatne jest także w terapii pacjentów cierpiących z powodu polineuropatii cukrzycowej.

Szacuje się, że w Polsce liczba pacjentów z powyższymi schorzeniami to blisko pół miliona osób. W Europie chorych z tego powodu jest od 3 do 5 mln ludzi. Często jedynym rozwiązaniem jest amputacja kończyny.

W Indiach i Pakistanie liczba chorych cierpiących
na cukrzycę to ok. 60 milionów, w Chinach to ok. 100 milionów. Około 5% z tej grupy będzie miało powikłania w postaci owrzodzeń podudzi.

9

Dzięki zastosowaniu naszej metody leczenia, polegającej na jednoczesnym połączeniu działania tlenu o podwyższonym ciśnieniu i ozonu, światła terapeutycznego o odpowiedniej długości fal oraz pola magnetycznego rana staje się bakteriologicznie czysta i  goi się znacznie szybciej. Warto wspomnieć, że klasyczne leczenie hiperbaryczne ran przewlekłych stosowane w komorze hiperbarycznej wymaga inwestycji rzędu kilku mln złotych, stosowane jest wyłącznie w ośrodkach referencyjnych i nie daje możliwości przeprowadzania terapii skojarzonej – leczenia tlenem, ozonem, polem magnetycznym i światłem. Koszt produkowanego przez nas urządzenia jest znacznie niższy co oznacza, że zakup aparatury staje się bardziej dostępny dla szpitali, przychodni, gabinetów rehabilitacyjnych czy prywatnych praktyk lekarskich.

Niewielka masa oraz mobilność aparatury umożliwiają jej zastosowanie również w warunkach leczenia domowego, w domach opieki oraz w wielospecjalistycznych szpitalach obejmujących zwłaszcza oddziały angiologii, diabetologii, chorób wewnętrznych oraz geriatrii. W naszych działaniach planujemy współpracę z ośrodkami akademickimi  celem stworzenia podstaw naukowych projektu w postaci publikacji w pismach posiadających impact factor.

 

Podstawowe parametry urządzenia:

  • Indukcja pola magnetycznego o wartości do 4300 µt, generowanie
    przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych, trójkątnych i połówkowych w zakresie
    częstotliwości od 0,5 do 100Hz,
  • długość fali światła czerwonego: 630 nm , ultrafioletowego 370 nm
  • ciśnienie tlenu: 3 kpa
  • wydajność pompy ozonu: 3,5l/min

TLENOTERAPIA – hiperbaryczna terapia tlenowa
Jedna z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała. Wykorzystanie ciśnienia wyższego niż atmosferyczne pozbawia tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki, dzięki czemu tlen może przenikać do obszarów źle ukrwionych
np. ran. Tlen przenika nie tylko do krwinek czerwonych – jego stężenie zwiększa się także
w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo – rdzeniowym.
Terapia hiperbaryczna sprzyja fizjologicznym procesom w organizmie, usprawniając regenerację tkanek i gojenie ran w przypadku takich schorzeń jak stopa cukrzycowa, powikłania po radioterapii tkanek miękkich i kości. Sprzyja także neowaskularyzacji, czyli powstawaniu nowych naczyń
w przypadku urazu lub choroby. Terapia hiperbaryczna zmniejsza stan zapalny
i ma udowodnioną skuteczność w szeregu jednostek chorobowych.

OZONOTERAPIA – hiperbaryczna terapia ozonowa
Jedna z najskuteczniejszych metod leczniczych. Ozon jest najsilniejszym środkiem bakterio, grzybo i wirusobójczym. Dotlenia komórki, działa odtruwająco, poprawia przemianę materii
w komórkach, poprawia krążenie krwi, redukuje zlepianie się czerwonych krwinek, poprawia transport tlenu i przepływu krwi, zwiększa wchłanianie tlenu przez tkanki, niszczy grzyby, bakterie, wirusy i zapobiega ich ponownemu powstaniu.

MAGNETOTERAPIA – terapia polem magnetycznym
Pole magnetyczne skutecznie przyspiesza regenerację chorych tkanek, łagodzi ból i działa przeciwzapalnie. Przenikając przez ludzkie ciało dociera do każdej komórki i wywołuje w ten sposób różnorakie skutki tj. działa na struktury błon komórkowych zmieniając ich właściwości, wznieca reakcję enzymatyczną, działa na kolagen, kreatynę i inne białka pobudzając ruch komórek, zmienia pH wody zawartej w organizmie, szybkość krystalizacji, stężenie rozpuszczonych w niej gazów (np. tlenu) i woda uzyskuje właściwości bakteriobójcze. Pole magnetyczne korzystnie wpływa na procesy oddychania tkankowego
i regeneracji tkankowej działając przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, łagodząc ból, powoduje zwiększenie przyswajania tlenu prze tkanki.

ŚWIATŁOTERAPIA – terapia światłem czerwonym i ultrafioletowym
Podczas zabiegu różne długości fal są wchłanianie przez skórę, pobudzając naturalne procesy gojenia się skóry i zmniejszenia bólu. Światło czerwone zwiększa przepływ krwi i tlenu, powoduje wytwarzanie wolnych rodników tlenowych działając niszcząco na bakterie. Terapia światłem jest bardzo skuteczna w leczeniu owrzodzeń skóry spowodowanych cukrzycą.